Kirjoittajan arkistot:admin

Romutuspalkkio

Vuonna 2015 ensimmäistä kertaa kokeilussa ollut romutuspalkkio on täällä taas! Kampanja-aika on voimassa tammikuun 2018 alusta aina saman vuoden elokuun loppuun. Romutuspalkkion tavoitteena on uudistaa autokantaa sekä uusien autojen myötä vähentää liikennepäästöjä.

Lyhyesti sanottuna romutuspalkkiolla tarkoitetaan sitä, että yksityishenkilön on mahdollista saada uuden auton hankintaan 1500 tai 2500 euron tuki romuttaessaan samalla vanhan autonsa.

Romutuspalkkion tavoitteena on, että noin 30%  myydyistä autoista olisi vähäpäästöisempiä. Vuonna 2015 autokanta uusiutui noin 8000 uudella autolla. Kun vanhat autot vaihtuvat uusiin, myös turvallisuus kasvaa tien päällä. Uusi auto on noin 50% turvallisempi kuin esimerkiksi 20 vuotta vanha auto.

Edellytyksenä romutuspalkkion saamiselle on mm. että auto on otettu käyttöön vuonna 2007 tai aikaisemmin, uuden auton omistajan tulee olla sama kuin romutettavalla autolla sekä hankittavan auton on oltava ensirekisteröimätön.

 

 

Rakennuslupa

Rakennusluvan hakeminen on monivaiheinen ja tarkkuutta vaativa prosessi. Usein rakennuslupaa hakiessa on hyvä käyttää asiantuntijaa apuna. Rakennusluvalla varmistetaan, että kaikki rakentamisessa tapahtuu niinkuin pitää ja sen hakemista onkin alettava valmistella jo kun harkitaan tontin ostamista.

Rakennuslupaa tarvitaan aina kun kyseessä on uudisrakentamisen lisäksi siihen verrattavissa oleviin korjaus- tai muutostöihin. Myös poikkeusluvan tarve on hyvä selvittää mahdollisimman varhaisessa vaiheessa, koska sen hakemiseen voi mennä aikaa. Kaikilla asutusalueilla on myös omanlaisensa kaavamääräykset, jotka määrittelevät sen, millaisen talon alueelle saa rakentaa.

Rakennusluvan myöntäjä on jokaisen kunnan oma rakennusviranomainen ja rakennusvirastosta saa tietoa hakemukseen tarvittavista asiakirjoista. Luvan hakeminen onnistuu kirjallisesti tai sähköisesti ja sen hakeminen vie kunnasta riippuen yleensä 1-2 kuukautta.

Talon rakentamisen saa aloittaa vasta kun lupa on tullut lainvoimaiseksi. Kun lupa on lainvoimainen, työt saa aloittaa, kunhan rakennukselle on valittu vastaava työnjohtaja, erityissuunnitelmat toimitettu rakennusvalvontaan sekä pidetty rakennusta koskeva aloituskokous.