Avainsana-arkisto: Rakennuslupa

Rakennuslupa

Rakennusluvan hakeminen on monivaiheinen ja tarkkuutta vaativa prosessi. Usein rakennuslupaa hakiessa on hyvä käyttää asiantuntijaa apuna. Rakennusluvalla varmistetaan, että kaikki rakentamisessa tapahtuu niinkuin pitää ja sen hakemista onkin alettava valmistella jo kun harkitaan tontin ostamista.

Rakennuslupaa tarvitaan aina kun kyseessä on uudisrakentamisen lisäksi siihen verrattavissa oleviin korjaus- tai muutostöihin. Myös poikkeusluvan tarve on hyvä selvittää mahdollisimman varhaisessa vaiheessa, koska sen hakemiseen voi mennä aikaa. Kaikilla asutusalueilla on myös omanlaisensa kaavamääräykset, jotka määrittelevät sen, millaisen talon alueelle saa rakentaa.

Rakennusluvan myöntäjä on jokaisen kunnan oma rakennusviranomainen ja rakennusvirastosta saa tietoa hakemukseen tarvittavista asiakirjoista. Luvan hakeminen onnistuu kirjallisesti tai sähköisesti ja sen hakeminen vie kunnasta riippuen yleensä 1-2 kuukautta.

Talon rakentamisen saa aloittaa vasta kun lupa on tullut lainvoimaiseksi. Kun lupa on lainvoimainen, työt saa aloittaa, kunhan rakennukselle on valittu vastaava työnjohtaja, erityissuunnitelmat toimitettu rakennusvalvontaan sekä pidetty rakennusta koskeva aloituskokous.